AKTI ZAVODA

Osnovni akt je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, naslednji pomembnejši akt pa je Statut zavoda, ki določena področja  iz ustanovitvenega akta podrobno opredeljuje.

Obema aktoma sta dodana še Odlok in Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale.