Oglaševanje za športne organizacije v Domžalah

Minulo poletje smo v Športnem parku Domžale pridobili nove oglasne površine, ki so na voljo za informiranje občanov in občank o športnih aktivnostih. Poleg projektov Zavoda za šport in rekreacijo Domžale smo dali nekaj oglasnega prostora na voljo tudi športnim društvom in organizacijam v občini.

Na novem oglasnem prostoru je na voljo 5 plakatnih mest, ki jih ZŠRD omogoča za brezplačno objavo društev in organizacij. Stroške tiska in polepitve pa bo oglaševalec plačan neposredno izvajalcu (cca. 20 evrov + ddv). Oglaševanje je mogoče po vnaprej določenem zaporedju in v smiselni razporeditvi, da pridete na vrsto vsi, ki boste želeli oglaševati na tej poziciji.

Dimenzija celostranskega oglasa je 140x200 cm, ob odobritvi oglaševanja pa vam bomo posredovali tudi vsa potrebna navodila za ustrezno pripravo datoteke za tisk (velikost pripravljena za tisk je nekoliko manjša od dejanske). V primeru, da bo interesa veliko, bomo posamezna plakatna mesta razdelili na manjše dele (2 ali 4 oglase na eno pozicijo).

Še vedno pa lahko po novem ceniku ZŠRD  koristite tudi jumbo oglasno mesto po ceni, ki je za športna društva, ko je oglasno mesto prosto. Če torej želite oglaševati na kateri od pozicij, nam to sporočite na info@sport-domzale.si.

Na spletni strani www.sport-domzale.si, pa pripravljamo tudi register vseh športnih organizacij v Občini Domžale, zato vas vabimo, da nam posredujete naslednje podatke:

  • Spletno stran vašega športnega organizacije
  • Kontaktni elektronski naslov
  • Morebitno telefonsko številko (in kontaktno osebo v kolikor imate določeno)

Veseli nas, da vam lahko omogočimo nov način promocije vašega dela.

Lep pozdrav,
Uroš Križanič, direktor
Zavod za šport in rekreacijo Domžale