Poročila o delu društev v prvi polovici leta 2017

Rok za oddajo poročil je 31. avgust 2017. V skladu z dosedanjo prakso, je tudi v letošnjem letu Zavod omogočil, da se zaradi letnih dopustov poročila oddajo do konca meseca avgusta. Sprememb v vsebinskem delu predloge v letošnjem letu ni, v prilogi lahko najdete aktualen vsebinski model poročila, skupaj s preglednicami, ki omogoča kratko in vsebinsko popolno izdelavo poročila o delu društva. Društva morate oddati poročilo v skladu s predpisanim modelom, saj lahko le na ta način enostavno in hitro ugotavljamo popolnost oddanih poročil.  Polletna poročila morajo oddati le tisti, ki so prejeli skupna sredstva na vrednostjo 4.172,93 EUR.​

Poročila je potrebno oddati na naslov Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale (NE OBČINI). Zavod je v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju, ki ste jo podpisali z Občino, dolžan izdelati analize oddanih poročil in oceno  posredovati  Oddelku za družbene dejavnosti Občine Domžale. Rok za oddajo poročil je nepreklicno 31. avgust 2017, do 12. ure. Po tem roku bodo vsem, ki poročila niso oddali zaustavljeno sofinanciranje športnih programov za leto 2017.

Poročil, ki bodo v nasprotju z zahtevano vsebino, ne bomo potrdili in v tem primeru bo sofinanciranje zaustavljeno. Ker so zahteve že več let enake, pričakujem dosledno izpolnjevanje in oddajo poročil z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili o namenski porabi sredstev.

Dokazila o namenski porabi sredstev za posamezne sofinancirane programe, morajo biti  ločena po programih in jih v prilogi tudi označite. To delo oziroma delitev prejetih sredstev za strokovni kader (vaditelji, trenerji) in objekt (najem objekta in) ter materialne stroške (samo za športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, do 15 let), najlažje, ustrezno in najhitreje opravite namreč sami.

Vsebinski del (tekstovni del) poročila mora biti prav tako na kratko opisan. Gre za vrednostne podatke o tekmovalnih uspehih športnic in športnikov ali ekip vašega društva. Teh ni manjkalo niti v prvi polovici leta 2017.

Zavod ponuja pri izdelavi poročila  pomoč. Delovanje društva najbolj poznate sami, vključno z vsemi finančnimi posledicami, zato lahko pomagamo samo v primeru posredovanja vseh potrebnih podatkov in dokazil  o namenski rabi sredstev.

Pričakujem, da boste poročila oddali pravočasno in si na ta način zagotovili tekoče sofinanciranje programov.

Lep pozdrav,
Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale