Poročilo nadzornega odbora o poslovanju Zavoda

Nadzorni odbor Občine Domžale je izdal poročilo o upoštevanju predlogov ukrepov iz predhodnega nadzornega pregleda, ki je bil opravljen za leto 2015 in o realizaciji priporočil odbora za Zavod za šport in rekreacijo Domžale v letu 2016. Nadzorni odbor se je v teku pregleda prepričal, da je zavod upošteval pripombe predhodnega nadzornega pregleda. 

Veseli smo, da je bil opažen napredek, saj je bilo v uspešno in pravilno delovanje zavoda vloženo veliko truda. Želimo si, da bi bilo sodelovanje med občino in zavodom še naprej uspešno in da bodo tudi prihodnja poročila, ob upoštevanju priporočil Nadzornega odbora, tako pozitvna.