Sprejet nov Pravilnik o vrednotenju športnih rekreativnih programov v Občini Domžale

Obveščamo vas, je bil na seji Občinskega sveta Domžale, dne 26. 10. 2017, sprejet nov Pravilnik o vrednotenju športnih rekreativnih programov v Občini Domžale. Novost pravilnika je razdelitev skupin športnih programov v več razpisov, ki bodo objavljeni istočasno. Javni razpisi bodo objavljeni v Uradnem vestniku Občine Domžale, dne 20. 11. 2017.

Na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale bomo v času trajanja javnega razpisa omogočili popoldanske uradne ure, kjer vam bomo nudili dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Javni razpisi bodo objavljeni v Uradnem vestniku Občine Domžale in na spletnih straneh občine www.domzale.si v zavihku »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«, obvestilo o javnih razpisih pa v novembrski številki Slamnika, rok za oddajo prijave bo 8. januar 2018.

S proračunskimi sredstvi Občine Domžale se sofinancirajo športni programi, razdeljeni v naslednje skupine:

Prostočasni šport mladih:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM PR)
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP)
Obštudijske športne dejavnosti (ŠŠTU)
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM US):
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni in vrhunski šport:
Kakovostni šport (KŠ)
Vrhunski šport (VŠ)
Šport invalidov (ŠI)
Šport za zdravje:
Športna rekreacija (RE)
Šport starejših (ŠST)
Strokovne naloge v športu:
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

 

Prijazen jesenski pozdrav.
Uroš Križanič, direktor