Kolesarjenje po krajih upravne enote Domžale 2006

SPOŠTOVANI UDELEŽENCI KOLESARJENJA ! Samo še nekaj dni nas loči do starta kolesarske prireditve »Kolesarjenje po krajih Upravne enote Domžale 2006«. Ugotovljene slabosti in pomanjkljivosti iz lanskega leta, ter zahteve tistih, ...

Strokovni svet

Na predlog direktorja Zavoda, ter na podlagi sklepa Sveta Zavoda so za mandatno obdobje 4 leta imenovani v Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, naslednji člani : Bojan GASIOR-predsednik Športnega društva Dob Lado GORJAN-direktor ...

Pravilnik

Na podlagi 13.člena Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Uradni vestnik občine Domžale 1/03) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 8. redni seji, dne 10.09.2003, sprejel PRAVILNIK ...

Svet zavoda

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Domžale o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, je bila dne 11.04.2007 konstitutivna seja novega Sveta Zavoda, za mandatno obdobje 2007-2011. Predhodno ...

Statut zavoda

Javni zavod “ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE” je ustanovljen za izvajanje aktivnosti športa in rekreacije, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale, za opravljanje administrativnih, strokovnih, ...