REZERVACIJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

Koledar dogodkov

September 2017

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2Array
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

O nas

Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Kopališka 4
SI-1230 Domžale
Tel: +386 1 721 68 62
Direktor: Uroš Križanič

E-naslov: 
info@sport-domzale.si

SVET ZAVODA V MANDATNEM OBDOBJU 2014-2018

Dokončno pa na naslednji seji dne 26.februarja 2015, ko je bila za namestnika predsednika Sveta zavoda potrjena z dodatnim glasovanjem in ob prisotnosti vseh članov, ga. Marta Grilj.

Novi Svet Zavoda za mandatno obdobje 2014-2018, je naslednji :

a/ Predstavniki Občine Domžale-ustanovitelja Zavoda :

1. g.Joško KOROŠEC, Preserje, Tovarniška c. št. 23, 1235 Radomljah, - Predsednik Sveta   Zavoda
2. g.Grega KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale,
3. mag.Primož ŠKOFIC, Vodovodna ul. 2, 1230 Domžale,
4. g.Viktor MAV, Vir, Zrinjskega ul. 4, 1230 Domžale.

b/ Predstavnika športne in rekreativne javnosti in šol :

1. g.Tomaž Jarc,
2. g. Marjan Ravnikar.

c/ Predstavnica zaposlenih v Zavodu za šport :

1. Marta Grilj, rojena 27.06. 1973 - namestnica predsednika Sveta zavoda.

Svet zavoda za šport in rekreacijo Domžale, šteje torej skupaj 7 članov.

STROKOVNI SVET ZAVODA ZA ŠPORT

Svet zavoda za šport in rekreacijo Domžale je na svoji seji dne 12.10.2015, soglasno potrdil Strokovni svet zavoda v naslednji sestavi  in za naslednja področja:

Mojca Grojzdek – interesna dejavnost, športna rekreacija in otroški programi
Roman Lazar – atletika in organizacija večjih prireditev
Dejan Dončič – nogomet
Lado Gorjan - košarka
Peter Seljak – smučarske panoge in šolski programi
Gregor Mohar - društva izven mestnega območja
Janez Bizjak – športna rekreacija in borilni športi

Na konstitutivni seji Strokovnega sveta dne 28. 10. 2015 je bil za predsednika Strokovnega sveta izbran mag.Peter Seljak, za namestnika predsednika pa ga. Mojca Grojzdek.

Naloge-pristojnosti Strokovnega sveta (24.člen Statuta Zavoda):

• priprava predlogov strokovnih podlag za letne programe dela Zavoda in letne programe športa in rekreacije v občini Domžale,
• priprava predlogov strokovnih podlag za razvrščanje športnih panog,
• priprava predlogov strokovnih podlag za razvojne programe športa in rekreacije,
• priprava predloga izhodišč strokovnih podlag za analize športa in rekreacije v občini Domžale,
• priprava izhodišč oziroma usmeritev za delo pri razvojno-raziskovalnih projektih,
• priprava predlogov za podelitev priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim društvom,
• druge naloge, ki jih določi svet Zavoda.